Termeni si conditii

Prin utilizarea site-ului transport-piane-pianine.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.

Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:

utilizator - orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ

site sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa transport-piane-pianine.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata informarii utilizatorilor.

Administratorii transport-piane-pianine.ro se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja paginile de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

Administratorii transport-piane-pianine.ro nu raspund pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau orice alti factori similari.

Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, prestatorul de servicii nu poate fi raspunzator de inexactitati care pot aparea pe acest site.

Este posibil ca unele informatii sa fie eronate. In cazul transmiterii unei oferte catre client cu un pret eronat, prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze comanda utilizatorului sau sa revina si sa corecteze oferta transmisa acestuia.

Obligatiile prestatorului

Sa asigure mijlocul de transport adecvat, a carui capacitate este suficienta si In stare corespunzatoare, la data si ora fixata, conform comenzilor ferme ale Beneficiarului si in conditiile stabilite de comun acord . Daca autovehicolul nu corespunde cerintelor expeditorului, prezentand defectiuni tehnice, nu este propriu naturii marfii sau nu are dotarile necesare acesta este in drept sa ceara inlocuirea cu un altul corespunzator

Sa ia in primire marfa

Sa intocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport

Sa verifice exactitatea documentelor puse la dispozitie de catre expeditor precum si integritatea lor. Nu va pleca de la locul incarcarii fara toate documentele ce trebuie sa insoteasca transportul in vederea vamuirii marfii fara probleme

Sa supravegheze incarcarea si descarcarea mijlocului de transport atat la locul de incarcare al beneficiarului cat si la locul de descarcare. Drepturile si obligatiile prestatorului in privinta incarcarii si descarcarii marfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale acordului TIR precum si cu celelalte reglementari ale legislatiei de transport internationale si nationale

Sa indeplineasca oricand conditiile legale internationale (CMR, TIR, AETR, ADR, etc) pentru executarea comenzilor primite de la Beneficiar. Totodata, prestatorul se obliga sa procure toate permisele si autorizatiile necesare pentru transport, corespunzator legislatiei nationale si a celei internationale a statelor pe teritoriul carora se efectueaza transporturile

Obligatiile beneficiarului

Sa indrume si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea transporturilor in timp si pe ruta stabilita

Sa incredinteze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de marfuri

Sa confirme in documentele de transport efectuarea transportului, receptionarea si integritatea marfurilor sau orice alta observatie privind starea acestora

Sa asigure efectuarea platii formalitatilor vamale atat la export cat si la import

Sa incarce marfa in mijloacele de transport

Sa plateasca contravaloarea serviciilor de transport efectuate

Pretul transportului

Pretul pe cursa se va negocia inainte de executarea fiecarui transport in functie de distanta parcursa si de cantitatea incarcata si va fi mentionat in scrisoarea de transport.

Modalitatea si termenul de plata

Plata de catre Beneficiar se va face cash in momentul efectuarii transportului in functie de numarul de curse executate.

Raspunderea prestatorului

In cazul avarierii marfii in timpul transportului si din culpa prestatorului, despagubirea la care va fi obligat consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune

Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare. Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, incarcarea-descarcarea defectuoasa executate de expeditor (destinatar), faptul insotitorului marfii etc

Exonerarea de raspundere

Partile sunt exonerate de raspundere pentru cazurile de forta majora, dovedite cu acte legale. Prin forta majora se intelege: fenomene naturale care impiedica derularea in conditii de siguranta a transportului; reglementari ale autoritatilor locale de tranzit; actiuni militare; diversiuni, asediu; actiuni organizate ale muncitorilor si functionarilor.

Litigii

Neintelegere dintre partile contractante in legatura cu clauzele si executarea prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila, daca acest lucru nu este posibil va fi sesizata instanta judecatoreasca competenta.